Τηλ. Κατάλογος Προσωπικού

Ονοματεπώνυμο

Τίτλος

e-mail

Tηλ.

 
 
 
 
Αδαμίδης Παναγιώτης
Αναπ. Καθηγητής
adamidis@it.teithe.gr
791285
Αμανατιάδης Δημήτριος
Ειδ. τεχν. Προσωπικό
dima@it.teithe.gr
791290
Βίτσας Βασίλειος
Καθηγητής
vitsas@it.teithe.gr
791299
Γιακουστίδης Κωνσταντίνος
Καθ. Εφαρμογών
kgiak@it.teithe.gr
791295
Γουλιάνας Κων/νος
Επίκ. Καθηγητής
gouliana@it.teithe.gr
791287
Δεληγιάννης  Ιγνάτιος
Καθηγητής
igndel@it.teithe.gr
791295
Δέρβος Δημήτριος 
Καθηγητής
dad@it.teithe.g
791295
Ηλιούδης Χρήστος
Επίκ. Καθηγητής
iliou@it.teithe.gr
791297
Διαμαντάρας  Κων/νος
Καθηγητής
kdiamant@it.teithe.gr
791593
Κεραμόπουλος Ευκλείδης
Καθ. Εφαρμογών
euclid@it.teithe.gr
791595
Καραμπάς Ιωάννης 
Ειδ. τεχν. Προσωπικό
karampas@it.teithe.gr
791290
Ζωγράφου Στέλλα
Διοικητικό Προσωπικό
info@it.teithe.gr 013945 791260
Κλεφτούρης Δημήτριος
Καθηγητής
klefturi@it.teithe.g
791299
Κομμάτας Αθανάσιος 
Ειδ. τεχν. Προσωπικό
than@it.teithe.gr
791604
Κώστογλου  Βασίλειος
Αναπ. Καθηγητής
vkostogl@it.teithe.gr
791294
Ράπτης Πασχάλης
Επικ. Καθηγητής
praptis@it.teithe.gr
791436
Σαλαμπάσης Μιχαήλ
Αναπ.. Καθηγητής
cs1msa@it.teithe.gr
791592
Σιάκα  Κέρστιν
Αναπλ.. Καθηγήτρια
siaka@it.teithe.gr 
791296
Σερασίδου Βέρρα
Διοικητικό Προσωπικό
info@it.teithe.gr 013945 791260
Σταμάτης Δημοσθένης
Καθηγητής
demos@it.teithe.gr
791298
Σφέτσος  Παναγιώτης
Επικ. Καθηγητής
sfetsos@it.teithe.gr
791436
Χατζηπαπάς Νικόλαος
Ειδ. τεχν. Προσωπικό
nik@it.teithe.gr
791290
Χατζημισιος Περικλής Επικ. καθηγητής peris@it.teithe.gr 791298
Ψαρράς Νίκος
Καθηγητής Εφαρ.
psarnik@it.teithe.gr
791604