Διεύθυνση-Χρήσιμα Τηλέφωνα

Διεύθυνση

A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης
Τμήμα Πληροφορικής
P.O BOX 141 GR
T.K 57 400 Θεσσαλονίκη  

Χρήσιμα τηλέφωνα

 • Κωδικός Ελλάδος +30
 • Κωδικός Θεσσαλονίκης 2310
 • Γραμματεία  2310 791260, FAX 2310 791250
 • Προϊστάμενος 2310 791285
 • Υπεύθυνοι Εργαστηρίων  2310 791290 +30 2310 798727
 • Fax Τμήματος Πληροφορικής  2310 796256 
 • Τηλεφωνικό Κέντρο Α.Τ.Ε.Ι Θεσσαλονικής  2310 791111
 • Διεύθυντής Σχολής Τεχν. Εφαρμογών  2310 791250
 • Γραμματέας Σχολής Τεχν. Εφαρμογών  2310 791251
 • Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων  2310 791604
 • Βιβλιοθήκη  2310 791472
 • Γραφείο σίτισης  2310 791124
 • Φοιτητική Εστία  2310 798871, 2310 717677
Περισσότερα στις διευθύνσεις