Χάρτες του Ιδρύματος


Κτιριακός Χάρτης (Θέσεις Tμήματων, Σχολών και Κοινοχρήστων χώρων)

 

1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΣΧΟΛΩΝ - ΤΜΗΜΑΤΩΝ

 
2. Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας
3. Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας
4. Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων - Διατροφής
5. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών
6. Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ - ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ

7. Γραφείο Διασύνδεσης
8. Γραφείο Σωκράτης
9. Κεντρική Βιβλιοθήκη
10. Εστία Φοιτητών
11. Εστιατόριο - Φοιτητών
12. Κεντρικό Κυλικείο
13. Μεγάλο Αμφιθέατρο
14. Μικρό Αμφιθέατρο
15. Αμφιθέατρο Γεώργιος Οικονόμου
16. Καινούργιο Αμφιθέατρο Σ.Ε.Υ.Π
17. Εστιατόριο Προσωπικού
18. Γυμναστήριο - Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων
19. Γήπεδο Αθλοπαιδιών
20. Εκκλησία
21. Τεχνική Υπηρεσία
22. Ιατρείο Τ.Ε.Ι.-Θ.


ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας
2α. Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης
2β. Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας
2γ. Τμήμα Λογιστικής
2δ. Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων

Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας
3α. Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων
3β. Τμήμα Φυτικής Παραγωγής
3γ. Τμήμα Ζωϊκής Παραγωγής
3δ. Εργαστήριο Γεωργικών Μηχανημάτων

Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων - Διατροφής
4α. Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων
4β. Τμήμα Διατροφής

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών
5α. Τμήμα Πληροφορικής
5β. Τμήμα Ηλεκτρονικής
5γ. Γενικό Τμήμα
5δ. Τμήμα Οχημάτων
5ε. Τμήμα Αυτοματισμού
5δ. Τμήμα Έργων Υποδομής [/en]

Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας
6α. Τμήμα Αισθητικής
6β. Τμήμα Φυσικοθεραπείας
6γ. Τμήμα Τεχνολογίας Ιατρικών εργαστηρίων
6δ. Τμήμα Νοσηλευτικής
6ε. Τμήμα Μαιευτικής
6στ. Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας

23. Αίθουσες Αγγλικών - Εργαστήρια Αγγλικών
24. Εργαστήρια Φυσικής - Χημείας

100. Αίθουσες Διδασκαλίας 101 - 121 (100άρες)
200. Αίθουσες Διδασκαλίας 201 - 221 (200άρες)
300. Αίθουσες Διδασκαλίας 301 - 321 (300άρες)

Χάρτης Υπηρεσιών (Θέσεις Tμήματων, Σχολών και Κοινοχρήστων χώρων)

 

Map of Services (Job Classes, schools,departments  and public spaces)

 

1.    ADMINISTRATION

SECRETARIAT OF SCHOOLS 
 
2. School of Business and Economics
3. School of Health & Welfare
4. Faculty of Food Technology - Food
5. School of Applied Technology
6. School of Agricultural Technology

ADMINISTRATORS - PUBLIC AREAS
7. Liaison Office
8. Socrates Office
9. Central Library
10. Student Center
11. Restaurant - Students
12. Central Canteen
13. Grand Auditorium
14. Small Auditorium
15. Amphitheatre, George Economou
16. New Auditorium S.E.Y.P
17. Restaurant Staff
18. Network Operations Center
19. Playgrounds
20. Church
21. Technical Service
22. Health Clinic.


HALLS OF TEACHING - Workshop

School of Business and Economics
2a. Department of  Marketing & Advertising
2b. Department of  Library
2c. Department of  Accounting
2d. Department of  Tourism Management

School of Agricultural Technology
3a. Department of  Farm Management
3b. Department of  Crop Production
3c. Department of  Animal Production
3d. Laboratory of  Agricultural Machinery

Faculty of  Food Technology - Food
4a. Department of  Food Technology
4b. Department of  Nutrition

School of Applied Technology
5a. Department of  Information Technology
5b. Department of  Electronics
5c. Department of  General Studies
5d. Department of  Vehicle
5e. Department of  Automation
5d. Department of  Civil Engineering Infrastructure

2.    School of  Health & Welfare
6a. Department of  Aesthetics
6b. Department of  Physiotherapy
6c. Department of  Medical Laboratory Technology
6d. Department of  Nursing
6e. Department of  Obstetrics
6f. Department of  Early Childhood

23. Halls English - English Workshops
24. Laboratories of Physics - Chemistry

100. Classrooms 101 to 121
200. Classrooms 201 to 221
300. Classrooms 301 to 321 

 


Map Services (Department of Posts, schools and public spaces)