Εκπροσώπηση Φοιτητών

Οι φοιτητές των Τ.Ε.Ι. είναι οργανωμένοι σε συλλόγους, μέσω των οποίων εκλέγουν τους αντιπροσώπους τους στα διάφορα όργανα. Η εκπροσώπηση των φοιτητών του τμήματος Πληροφορικής στα διοικητικά όργανα του Τ.Ε.Ι Θεσσαλονίκης είναι ως εξής:
  • Συμβούλιο του τμήματος : Ένας εκπρόσωπος
  • Γ. Συνέλευση του Τμήματος : Σε ποσοστό 40% στο σύνολο των μελών του Ε.Π
  • Γ. Συνέλευση του Τομέα Ανάλυσης & Προγραμματισμού: Δύο εκπρόσωποι
  • Γ. Συνέλευση του Τομέα Συστημάτων & Τεχνολογίας: Υπολογιστών Δύο εκπρόσωποι
 
Οι εκπρόσωποι του Τμήματος Πληροφορικής εκλέγονται κάθε χρόνο στις φοιτητικές εκλογές που διενεργούνται την άνοιξη σε όλα τα Α.Ε.Ι

Δουλειά και ευθύνη τους είναι η εκπροσώπηση της Συνέλευσης των Φοιτητών στην Γενική Συνέλευση Τμήματος, στο Συμβούλιο του Τμήματος και στις Επιτροπές που λειτουργούν, καθώς και η τήρηση των αποφάσεων της πρώτης σε συνεργασία με το σύνολο των φοιτητών.
 
Για περισσότερες πληροφορίες :

URL: http://sites.it.teithe.gr/ekprosop/news.php

E-mail : ekprosop@it.teithe.gr