Main Menu
 


Επιλογή Γλώσσας
Ελληνικά English
 


Πρόσθετα
 


Το τμήμα  |  Αντικείμενο Σπουδών

Αντικείμενο Σπουδών - Τίτλος Σπουδών


To Τμήμα Πληροφορικής είναι ένα από τα έξι τμήματα της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) Η λειτουργία του Τμήματος άρχισε το Σεπτέμβριο του 1987 και οι πρώτοι απόφοιτοι πήραν το πτυχίο τους το Μάιο του 1991. Αυτή τη στιγμή, στο Τμήμα φοιτούν περίπου 1.500  ενεργοί φοιτητές.

Αντικείμενο Σπουδών

Το Τμήμα Πληροφορικής καλείται να υποβοηθήσει την κάλυψη αναγκών στην αγορά εργασίας σε στελεχιακό δυναμικό υψηλού επιπέδου. Οι ανάγκες αυτές απορρέουν από τη διαρκή προσέγγιση μιας νέας εποχής που σηματοδοτείται από τη ραγδαία εξέλιξη της Κοινωνίας της Πληροφορίας (Information Society). Στα πλαίσια αυτά, για την αποτελεσματικότερη εκπαίδευση των φοιτητών του Τμήματος, αξιοποιούνται κατά κύριο λόγο:
 • ενότητες από την Επιστήμη και τη Μηχανική Υπολογιστών (Computer Science & Computer Engineering), όπου δίνεται έμφαση στις γενικές αρχές των υπολογιστών και στα θέματα οργάνωσης, λειτουργίας και αρχιτεκτονικής υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων,
 • ενότητες από τα Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα (Information & Communication Systems), όπου μελετάται με μεγαλύτερη πληρότητα η αλληλεπίδραση χρήστη-υπολογιστή, ο τρόπος εισαγωγής των εφαρμογών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών σε μία επιχείρηση ή έναν οργανισμό και οι γενικές αρχές που πρέπει να ακολουθούνται για την αποτελεσματική ανάπτυξη των συστημάτων αυτών.
Τίτλος Σπουδών

Το Τμήμα Πληροφορικής απονέμει τον τίτλο του Μηχανικού Πληροφορικής. Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του Τμήματος αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, οι οποίες τους επιτρέπουν να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά, υποστηρίζοντας με επιτυχία την αξιοποίηση των τεχνολογιών της Πληροφορικής και των επικοινωνιών σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Πληροφορικής, απασχολούνται τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στο δημόσιο τομέα, είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επαγγελματίες και επιστήμονες, σε όλους τους τομείς αξιοποίησης των Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, σε θέματα που σχετίζονται με τη μελέτη, την ανάπτυξη, τη διαχείριση, την εφαρμοσμένη έρευνα, την εκπαίδευση και την κατάρτιση.


Δομή των Σπουδών και Βασικά Γνωστικά Αντικείμενα

Η διάρκεια σπουδών στο είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Οι σπουδές στα πρώτα επτά (7) εξάμηνα περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές και φροντιστηριακές ασκήσεις, εκπόνηση εργασιών και μελέτη περιπτώσεων, είτε αυτοδύναμα, είτε στα πλαίσια συμμετοχικής εργασίας. Το όγδοο (8ο) εξάμηνο περιλαμβάνει διεξαγωγή Πρακτικής Άσκησης και εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας.

Το πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής κατανέμει τη διδασκαλία των επιστημονικών και τεχνολογικών ενοτήτων σε μαθήματα Γενικής Υποδομής (π.χ. Μαθηματικά), σε μαθήματα Ειδικής Υποδομής (π.χ. Εισαγωγή στην Πληροφορική), σε μαθήματα Ειδικότητας (π.χ. Βάσεις Δεδομένων) και σε μαθήματα Διοίκησης Οικονομίας, Νομοθεσίας και Ανθρωπιστικών Σπουδών - ΔΟΝΑ (π.χ. Οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων). Τα βασικά γνωστικά αντικείμενα του Προγράμματος Σπουδών, μεταξύ άλλων είναι:
 • Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων
 • Βάσεις Δεδομένων και Ανάκτηση Πληροφοριών
 • Γλώσσες και Μεθοδολογίες Προγραμματισμού
 • Πληροφοριακά Συστήματα και Εφαρμογές
 • Τεχνολογία - Μηχανική Λογισμικού
 • Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων
 • Τεχνητή νοημοσύνη και Ευφυή Συστήματα  
 • Τεχνολογία Πολυμέσων
 • Τηλεπικοινωνιακά συστήματα και δίκτυα υπολογιστών
 • Αλληλοεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή
 • Παράλληλα και Κατανεμημένα Συστήματα 
 • Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
 • Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Διδακτική της Πληροφορίας

Πρακτική Άσκηση

Η πρακτική Άσκηση εκπονείται σε φορείς του Δημόσιου ή του Ιδιωτικού τομέα. Παρέχεται η δυνατότητα στους φοιτητές να εργαστούν σε πραγματικό επαγγελματικό περιβάλλον, συμμετέχοντας σε ομάδες εργασίας υπό επαγγελματική καθοδήγηση στελεχών των φορέων υποδοχής τους, με σκοπό την, από κοινού με άλλους επαγγελματίες του κλάδου, εκπόνηση συγκεκριμένου έργου και την ανάπτυξη των ατομικών δεξιοτήτων τους, μέσω διαδικασιών συνεργατικότητας.

Πτυχιακή Εργασία

Η πτυχιακή Εργασία έχει μελετητικό, αναπτυξιακό ή ερευνητικό χαρακτήρα και εκπονείται από κάθε φοιτητή, είτε ατομικά, είτε στα πλαίσια ολιγομελούς ομάδας. Παρέχεται η δυνατότητα στους φοιτητές να αποκτήσουν σημαντικές εμπειρίες από την ολοκληρωμένη μελέτη σε βάθος, ενός θέματος της ειδικότητάς τούς.

A   A   A

Πρόσφατες Ανακοινώσεις
 • [13 Ιούλ 2017] To Ίδρυμα Fulbright προκηρύσσει νέο κύκλο υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019    Περισσότερα...
 • [12 Ιούλ 2017] Πρόγραμμα Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2017   Περισσότερα...
 • [12 Ιούλ 2017] Ορκωμοσία του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ - 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017   Περισσότερα...
 • [10 Ιούλ 2017] Ημερίδα IEEE Greece 5G Summit - Τρίτη 11 Ιουλίου   Περισσότερα...
 • [29 Ιούν 2017] Προκήρυξη για εκπόνηση μέρους Μεταπτυχιακής Διπλωματική Εργασίας στο Πανεπιστήμιο Rutgers –ΗΠΑ    Περισσότερα...
 • [26 Ιούν 2017] Κινητικότητα μεταπτυχιακών φοιτητών Erasmus+ στο Παν. Rutgers USA   Περισσότερα...
 


Δείτε Επίσης
 


contact_us
Αρχική Σελίδα |  Επικοινωνία |  Ανακοινώσεις |  Κατασκευή 2009