Main Menu
 


Επιλογή Γλώσσας
Ελληνικά English
 


Πρόσθετα
 


Οργάνωση Προπτυχιακών Σπουδών  |  Οργάνωση Μαθημάτων

Οργάνωση Μαθημάτων

Τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής κατανέμονται στα επτά (7) διδακτικά εξάμηνα. Το όγδοο εξάμηνο περιλαμβάνει την πτυχιακή εργασία και την πρακτική άσκηση.

Τα μαθήματα χωρίζονται σε υποχρεωτικά , κατ επιλογήν υποχρεωτικά και επιλογής. Τα μαθήματα των πρώτων πέντε (5) εξαμήνων είναι όλα υποχρεωτικά και επιλέγονται από όλους τους φοιτητές του Τμήματος. Κατ επιλογήν υποχρεωτικά είναι τα μαθήματα εκείνα που επιλέγονται από τους φοιτητές από ένα πίνακα οκτώ (8) μαθημάτων. Στα μαθήματα του έβδομου (6ου) εξαμήνου υπάρχει   ένα (1) μάθημα υποχρεωτικό επιλογής ενώ στο εβδομο(7) εξάμηνο υπάρχουν τρια (3) μαθηματα υποχρεωτικά επιλογής. 

Ένα μάθημα μπορεί να είναι Θεωρητικό, Εργαστηριακό ή Μικτό (να περιλαμβάνει δηλαδή και θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος). Στα θεωρητικά μαθήματα παρουσιάζεται μια ευρεία περιοχή ενός γνωστικού αντικειμένου και το σχετικό με αυτήν προβληματισμό. Στα εργαστηριακά μαθήματα, οι φοιτητές κάτω από την επίβλεψη και την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού προσωπικού εκπαιδεύονται κατά μικρές ομάδες στην εφαρμογή θεωρητικών, επαγγελματικών ή τεχνολογικών μεθόδων, το χειρισμό τεχνικών συστημάτων, τον εθισμό στην ομαδική εργασία, τη σύνταξη περιγραφικών εκθέσεων κ.λ.π. ώστε ν αποκτούν τις κατάλληλες δεξιότητες.

Στα εργαστηριακά μαθήματα οι φοιτητές κάθε εξαμήνου χωρίζονται σε ολιγομελή τμήματα είκοσι περίπου ατόμων. Η παρακολούθηση των εργαστηριακών τμημάτων είναι υποχρεωτική.

Για να θεωρηθεί ότι ένα μικτό μάθημα ολοκληρώθηκε με επιτυχία, ο φοιτητής πρέπει να επιτύχει ανεξάρτητα και στο θεωρητικό και στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος. Οι βαθμοί που παίρνει ο φοιτητής σε καθένα  από τα δύο μέρη συντίθενται στον τελικό βαθμό του μαθήματος, με βάση τις ακαδημαϊκές διδακτικές μονάδες που καθορίζουν τη βαρύτητα του θεωρητικού και του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος. Αν ο φοιτητής αποτύχει σε ένα από τα δύο μέρη του μικτού μαθήματος επαναλαμβάνει μόνο αυτό.

Παράδειγμα 1: Αν ο φοιτητής πάρει στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος "Εισαγωγή στην Πληροφορική" 5.3 και στο εργαστηριακό μέρος 6.4 τότε ο τελικός του βαθμός υπολογίζεται ως εξής: (5.3χ 4 + 6.2 χ 2)/6 = (22.8 +12.4)/6 = 35.2/6 = 5.8666 Ο τελικός βαθμός υπολογίζεται με ακρίβεια ενός δεκαδικού ψηφίου και είναι 5.9

Παράδειγμα 2: Αν ο φοιτητής πάρει στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος "Αλγοριθμική & Προγραμματισμός" 8.5 και στο εργαστηριακό μέρος 7.8, τότε ο τελικός του βαθμός υπολογίζεται ως εξής: (8.5 χ 5 + 7.8 χ 3)/8 = (42.5 +23.4)/8 = 65.9/8 = 8.2375 Ο τελικός βαθμός υπολογίζεται με ακρίβεια ενός δεκαδικού ψηφίου και είναι 8.2

Εάν οι γνώσεις που παρέχονται σε ένα μάθημα είναι προϋπόθεση επιτυχούς παρακολούθησης ενός άλλου μαθήματος, το πρώτο μάθημα χαρακτηρίζεται προαπαιτούμενο του δεuτέρου. Στην περίπτωση αυτή ο φοιτητής δεν μπορεί να επιλέξει το δεύτερο μάθημα εάν δεν ολοκληρώσει με επιτυχία το πρώτο. Τα προαπαιτούμενα μαθήματα φαίνονται στις στήλες με επωνυμία "Προ." στον πίνακα των μαθημάτων του Τμήματος.

Σε κάθε μάθημα αντιστοιχεί ένας αριθμός Ακαδημαϊκών Διδακτικών Μονάδων (στήλες "Α.Δ.Μ."). Οι Ακαδημαϊκές Διδακτικές Μονάδες ή μονάδες ECTS παριστάνουν το συνολικό εκπαιδευτικό φόρτο του μαθήματος. Σε κάθε εξάμηνο αντιστοιχούν τριάντα (30) ακαδημαϊκές μονάδες. Στη πτυχιακή εργασία και την πρακτική άσκηση αντιστοιχούν από (15) ακαδημαϊκές μονάδες

Διάρκεια μαθημάτων

Η διάρκεια της διδασκαλίας των θεωρητικών μαθημάτων και των φροντιστηριακών ασκήσεων ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) λεπτά της ώρας, μετά τη λήξη της οποίας ακολουθεί διάλειμμα δεκαπέντε (15) λεπτών. Η διάρκεια των εργαστηριακών ασκήσεων είναι πενήντα πέντε (55) λεπτά και γίνονται χωρίς διάλειμμα.

Επιλογή μαθημάτων

Το τυπικό πρόγραμμα μαθημάτων του Τμήματος είναι ενδεικτικό και όχι υποχρεωτικό για τους φοιτητές του Τμήματος. Ο φοιτητής μπορεί για κάθε διδακτικό εξάμηνο να καταρτίζει το ατομικό του πρόγραμμα σπουδών, το οποίο περιλαμβάνει τα μαθήματα που επιθυμεί και πρόκειται να παρακολουθήσει κατά το εξάμηνο αυτό και δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 36 διδακτικές μονάδες για τους φοιτητές που βρίσκονται και στο 7ο τυπικό εξάμηνο και 42 διδακτικές μονάδες για τους φοιτητές που βρίσκονται στο 8ο εξάμηνο και πάνω.

Σχετική δήλωση υποβάλλουν στο Τμήμα όλοι οι φοιτητές κατά την περίοδο εγγραφής ή ανανέωσης της εγγραφής τους. Δήλωση υποβάλλουν επίσης και οι φοιτητές που οφείλουν μόνο την πτυχιακή τους εργασία ή βρίσκονται σε πρακτική άσκηση

Δεν μπορεί να επιλεγεί ένα μάθημα εάν δεν έχει υπάρξει προακτέος βαθμός στο προαπαιτούμενό του. Εάν το προαπαιτούμενο είναι μικτό μάθημα τότε πρέπει να υπάρχει προακτέος βαθμός στο θεωρητικό και στο εργαστηριακό μέρος

Μέσα σε δύο εβδομάδες από την έναρξη των μαθημάτων του εξαμήνου ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα τροποποίησης της αρχικής του δήλωσης κατά τρία το πολύ μαθήματα. Ο χρόνος τροποποίησης των δηλώσεων ανακοινώνεται από την Γραμματεία του Τμήματος.

Φοίτηση, έλεγχος επίδοσης, επιτυχής παρακολούθηση

Οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθούν όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών τους, σύμφωνα με τη δήλωσή τους

Ο ελάχιστος αριθμός των παρευρισκόμενων φοιτητών προκειμένου να θεωρηθεί οτι διδαάκτηκε ένα θεωρητικό μάθημα ή θεωρητικό μέρος μεικτού μαθήματος πρέπει να είναι τουλάχιστον 5% έως 10% των εγγεγραμμένων με απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος.

Οι προβλεπόμενες ώρες διδασκαλίας κατά εξάμηνο για κάθε μάθημα καθορίζονται από τον Τομέα μαθημάτων και ανακοινώνονται από το διδάσκοντα στην αρχή κάθε εξαμήνου, με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα του Τμήματος, αφού ληφθούν υπόψη οι ημέρες που επίσημα δε θα πραγματοποιηθούν μαθήματα κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.

Σε κάθε περίπτωση, εάν ο αριθμός των ωρών διδασκαλίας που πραγματοποιήθηκαν σε ένα μάθημα είναι για οποιονδήποτε λόγο μικρότερος από τα δύο τρίτα (2/3) του προβλεπόμενου στο πρόγραμμα σπουδών για όλο το διδακτικό εξάμηνο, το μάθημα αυτό θεωρείται ότι δεν διδάχτηκε. Η διαπίστωση γίνεται κατά τη λήξη του εξαμήνου με πράξη του τομέα μαθημάτων και ευθύνη του Υπευθύνου.

Βαθμολογική κλίμακα.

Η βαθμολογία σε όλα τα μαθήματα εκφράζεται με την αριθμητική κλίμακα: μηδέν έως δέκα (0-10), με βάση επιτυχίας το βαθμό πέντε.

Ο χαρακτηρισμός της επίδοσης των φοιτητών κατά μάθημα καθορίζεται ως εξής:
 • από 0-3,9 : "κακώς"
 • από 4-4,9 : "ανεπαρκώς"
 • από 5-6,9 : "καλώς"
 • από 7-8,4 : "λίαν καλώς"
 • από 8,5-10 : "άριστα"
Όλοι οι βαθμοί υπολογίζονται και καταχωρούνται με προσέγγιση ενός δεκάτου (1/10) της ακέραιης μονάδας.

Βαθμοί εργαστηρίου και εξετάσεων.

Για την επιτυχή παρακολούθηση εργαστηριακού μαθήματος ή του εργαστηριακού μέρους μεικτού μαθήματος, απαιτείται ο φοιτητής να έχει διεξαγάγει με επιτυχία τα 80% των ασκήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Την τελευταία εβδομάδα του εξαμήνου μπορούν να διεξάγονται συμπληρωματικές εργαστηριακές ή πρακτικές ασκήσεις για όσους φοιτητές έχουν αποτύχει ή απουσιάσει σε ποσοστό μέχρι 15% των πραγματοποιηθεισών ασκήσεων και μέχρι τη συμπλήρωση του 80%. Τη σχετική απόφαση παίρνει ο Τομέας μαθημάτων.

Σε περίπτωση αποτυχίας στην τελική εξέταση εργαστηρίου, πραγματοποιείται επανεξέταση πριν την έναρξη του επόμενου εξαμήνου. Εάν αποτύχει, ο φοιτητής επαναλαμβάνει το εργαστήριο, εκτός αν έχει λάβει βαθμό πάνω από 4. Το εργαστήριο θεωρείται κατοχυρωμένο για ένα εξάμηνο και ο φοιτητής προσέρχεται στις εξετάσεις του επόμενου εξαμήνου χωρίς να το παρακολουθήσει.

Ο βαθμός, του εργαστηρίου ή του εργαστηριακού μέρους μικτού μαθήματος είναι, ανάλογα με τη φύση του εργαστηρίου και μετά από απόφαση του Τομέα μαθημάτων, ο μέσος όρος όλων των επιμέρους βαθμών των ασκήσεων ή εξετάσεων που διεξάγονται τμηματικά ή τελικά σε όλη την ύλη του εργαστηρίου.

Στο τέλος του εξαμήνου ο διδάσκων καταθέτει στο Τμήμα τη βαθμολογία του εργαστηρίου ή των πρακτικών ασκήσεων που καταχωρείται στο πρωτόκολλο και αρχειοθετείται.

Ο βαθμός των φοιτητών που προέρχονται από κατάταξη εξάγεται ως εξής: το Τμήμα υποδοχής, με απόφαση του Συμβουλίου του, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, απαλλάσσει τους κατατασσόμενους από μαθήματα ή ασκήσεις που έχουν εξεταστεί με επιτυχία στη σχολή ή το τμήμα προέλευσης προσαρμόζει τους βαθμούς των μαθημάτων αυτών, όπου απαιτείται και καθορίζει τα μαθήματα και ασκήσεις προηγούμενων εξαμήνων, στα οποία οι κατατασσόμενοι οφείλουν να εξεταστούν, εφόσον δεν διδάχτηκαν ή δεν ασκήθηκαν πλήρως ή επαρκώς σε αυτά στη Σχολή ή το Τμήμα προέλευσης, ανεξάρτητα από το εξάμηνο που έγινε η κατάταξη.

Φοιτητής που δεν παρακολούθησε με επιτυχία, υποχρεωτικό μάθημα, πρέπει να το επαναλάβει κατά το επόμενο ή επόμενα εξάμηνα. Αν απέτυχε σε προαιρετικό μάθημα, μπορεί να το επαναλάβει σε επόμενα εξάμηνα ή να το αντικαταστήσει με άλλο.


Για κάθε μάθημα που δηλώνει ο φοιτητής, μπορεί να συμμετάσχει στις δύο (2) εξεταστικές περιόδους που ακολουθούν το εξάμηνο.

Η παρακολούθηση σε ένα μάθημα θεωρείται επιτυχής, εφόσον ο βαθμός στο θεωρητικό και στο εργαστηριακό πρακτικό μέρος του μαθήματος αυτού έχει την ένδειξη τουλάχιστον "καλώς".

Ιδιαίτερα λαμβάνονται υπόψη τα προβλήματα των φοιτητών με ειδικές ανάγκες και αντιμετωπίζονται ανάλογα με τις δυσκολίες τους ως προς τη διδασκαλία και τη βαθμολογία.

Πέντε ημέρες πριν από την έναρξη των ανανεώσεων κάθε διδακτικού εξαμήνου, συντάσσεται με τη φροντίδα του Συμβουλίου του Τμήματος και ανακοινώνεται με ευθύνη του Προϊσταμένου του Τμήματος

Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων του Τμήματος το οποίο περιέχει:
 • τα τυπικά προγράμματα σπουδών κάθε εξαμήνου
  • τα μέλη του Ε.Π. που θα διδάξουν κάθε μάθημα των τυπικών προγραμμάτων
  • την ημέρα, την ώρα και την αίθουσα που θα πραγματοποιηθεί κάθε μάθημα
 • Το πρόγραμμα των εξετάσεων των εξεταστικών περιόδων
Κατά την κατάρτιση του εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος του Τμήματος λαμβάνεται πρόνοια, ώστε να συμπίπτει ελεύθερος χρόνος 3-4 ωρών σε συγκεκριμένη ημέρα της εβδομάδας που θα χρησιμοποιείται για τη σύγκληση των οργάνων του Τμήματος ή συνελεύσεων των μελών του ΤΕΙ.

Τα τυπικά προγράμματα των εξαμήνων σπουδών του Τμήματος είναι ενδεικτικά και όχι υποχρεωτικά για τους φοιτητές του Τμήματος. Ο φοιτητής μπορεί για κάθε διδακτικό εξάμηνο να καταρτίζει το ατομικό του πρόγραμμα σπουδών, το οποίο περιλαμβάνει τα μαθήματα που επιθυμεί και πρόκειται να παρακολουθήσει κατά το εξάμηνο αυτό. Σχετική δήλωση υποβάλλουν στο Τμήμα όλοι οι φοιτητές ταυτόχρονα με την εγγραφή ή ανανέωση εγγραφής τους.

Σε καμιά περίπτωση φοιτητής δεν μπορεί να καταστεί πτυχιούχος νωρίτερα από επτά (7)  εξάμηνα (Ν. 3549/20-3-2007)
A   A   A

Πρόσφατες Ανακοινώσεις
 • [13 Ιούλ 2017] To Ίδρυμα Fulbright προκηρύσσει νέο κύκλο υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019    Περισσότερα...
 • [12 Ιούλ 2017] Πρόγραμμα Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2017   Περισσότερα...
 • [12 Ιούλ 2017] Ορκωμοσία του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ - 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017   Περισσότερα...
 • [10 Ιούλ 2017] Ημερίδα IEEE Greece 5G Summit - Τρίτη 11 Ιουλίου   Περισσότερα...
 • [29 Ιούν 2017] Προκήρυξη για εκπόνηση μέρους Μεταπτυχιακής Διπλωματική Εργασίας στο Πανεπιστήμιο Rutgers –ΗΠΑ    Περισσότερα...
 • [26 Ιούν 2017] Κινητικότητα μεταπτυχιακών φοιτητών Erasmus+ στο Παν. Rutgers USA   Περισσότερα...
 


Δείτε Επίσης
 


contact_us
Αρχική Σελίδα |  Επικοινωνία |  Ανακοινώσεις |  Κατασκευή 2009